Skip directly to content

PhD student councils

The current chairs of the PhD student faculty councils at Uppsala university.

Humanistiska doktorandrådet (HDR)

Ordförande: Kasper Kristensen

Humanistiska doktorandrådet (HDR)

Ordförande: Lior Becker

Juridiska doktorandrådet (JDR)

Ordförande: Haddis Akbari

Samhällsvetenskapliga doktorandrådet (SDR)

Ordförande: Maria Langa

Teknisk-naturvetenskapliga doktorandrådet (TNDR)

Ordförande: Anna Frost