Skip directly to content

PhD student councils

The current chairs of the PhD student faculty councils at Uppsala university.

Humanistiska doktorandrådet (HDR)

Ordförande: Ina-Maria Jansson

Farmacevtiska doktorandrådet (FDR)

Ordförande: Mikaela Eriksson

Teknisk-naturvetenskapliga doktorandrådet (TNDR)

Ordförande: Jakob Spiegelberg