Skip directly to content

Humanistiska doktorandrådet (HDR)

Humanistiska doktorandrådet (HDR) är ett samarbetsorgan för doktorander vid institutioner och ämnen inom Språkvetenskapliga och Historisk–filosofiska fakulteterna vid Uppsala universitet. HDR:s viktigaste uppgift är att bevaka doktorandernas vid Historisk–filosofiska och Språkvetenskapliga fakulteterna intressen och utse doktorandrepresentanter till de olika beslutande organ där doktorander från dessa två fakulteter har rätt att delta.HDR:s styrelse, bestående av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och en ledamot, väljs av årsmötet. Valbar är varje doktorand verksam inom de två fakulteterna. Mandattiden är ett år.

E.g., 2021-06-17
E.g., 2021-06-17
Humanistiska doktorandrådet (HDR)
Board member Position Term of office
Lior Becker Ordförande - Chairperson 2020-07-01 to 2021-06-30
Filmo Verhagen Vice ordförande - Vice-Chairperson 2020-07-01 to 2021-06-30
Dominik Maier Kassör - Treasurer 2020-07-01 to 2021-06-30
Anna Ingves Ledamot - Member 2020-07-01 to 2021-06-30
Linnea Wenell Sekreterare - Secretary 2020-07-01 to 2021-06-30