Skip directly to content

HDR

Humanistiska doktorandrådet (HDR) är ett samarbetsorgan för doktorander vid institutioner och ämnen inom Språkvetenskapliga och Historisk–filosofiska fakulteterna vid Uppsala universitet. HDR:s viktigaste uppgift är att bevaka doktorandernas vid Historisk–filosofiska och Språkvetenskapliga fakulteterna intressen och utse doktorandrepresentanter till de olika beslutande organ där doktorander från dessa två fakulteter har rätt att delta.HDR:s styrelse, bestående av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och en ledamot, väljs av årsmötet. Valbar är varje doktorand verksam inom de två fakulteterna. Mandattiden är ett år.

E.g., 2019-04-24
E.g., 2019-04-24
Humanistiska doktorandrådet (HDR)
Board member Position Term of office
Kasper Kristensen Ordförande 2018-05-04 to 2019-06-07