Skip directly to content

Humanistiska doktorandrådet (HDR)

Humanistiska doktorandrådet (HDR) är ett samarbetsorgan för doktorander vid institutioner och ämnen inom Språkvetenskapliga och Historisk–filosofiska fakulteterna vid Uppsala universitet. HDR:s viktigaste uppgift är att bevaka doktorandernas vid Historisk–filosofiska och Språkvetenskapliga fakulteterna intressen och utse doktorandrepresentanter till de olika beslutande organ där doktorander från dessa två fakulteter har rätt att delta.HDR:s styrelse, bestående av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och en ledamot, väljs av årsmötet. Valbar är varje doktorand verksam inom de två fakulteterna. Mandattiden är ett år.

E.g., 2020-09-27
E.g., 2020-09-27
Humanistiska doktorandrådet (HDR)
Board member Position Term of office
Lior Becker Ordförande 2019-05-10 to 2020-05-08