Skip directly to content

Humanistiska och samhällsvetenskapliga doktorandutskottet (HSDU)

E.g., 2021-06-21
E.g., 2021-06-21
Humanistiska och samhällsvetenskapliga doktorandutskottet (HSDU)
Board member Position Term of office
Lina Åhlfeldt Ordförande - Chairperson 2020-07-01 to 2021-06-30
Maximilian Wanner Kassör - Treasurer 2020-07-01 to 2021-06-30
Filmo Verhagen Suppleant - Substitute 2020-07-01 to 2021-06-30
Olle Nolgård Ledamot - Member 2020-07-01 to 2021-06-30
Lior Becker Ledamot - Member 2020-07-01 to 2021-06-30