Skip directly to content

Mikaela Eriksson, Ledamot, Medicinsk-farmaceutiska områdesnämndens arbetsutskott

Full name of officer/representative: 
Position of rep/officer: 
Ledamot - Member
Committee/board: 
Medicinsk-farmaceutiska områdesnämndens arbetsutskott
Term of office: 
2017-07-01 to 2018-06-30
Mandate: 
Farmacevtiska doktorandrådet (FDR)