Skip directly to content

Sara Bolin, Ledamot, Medicinska forskarutbildningskommittén

Full name of officer/representative: 
Position of rep/officer: 
Ledamot - Member
Committee/board: 
Medicinska forskarutbildningskommittén
Term of office: 
2015-07-01 to 2016-06-30
Mandate: 
Medicinska doktorandrådet (MDR)