Skip directly to content

Sofia Nordling, Ledamot, Rekryteringsgruppen, medicinska fakulteten

Full name of officer/representative: 
Position of rep/officer: 
Ledamot
Committee/board: 
Rekryteringsgruppen, medicinska fakulteten
Term of office: 
2014-07-01 to 2015-06-30
Mandate: 
Medicinska doktorandrådet (MDR)