Skip directly to content

Susan Schaftenaar, Ledamot, Rekryteringsgruppen för lektorer, samhällsvetenskapliga fakulteten

Full name of officer/representative: 
Position of rep/officer: 
Ledamot
Committee/board: 
Rekryteringsgruppen för lektorer, samhällsvetenskapliga fakulteten
Term of office: 
2018-08-07 to 2019-08-07
Mandate: 
Samhällsvetenskapliga doktorandrådet (SDR)