Skip directly to content
Amal Matar

All appointments

Position Committee/board Term of office Mandate
Ledamot Centrum för forsknings- och bioetik (CRB) 2016-07-01 to 2017-06-30 Doktorandnämnden (DN)
Ledamot Centrum för forsknings- och bioetik (CRB) 2015-07-01 to 2016-06-30 Doktorandnämnden (DN)