Skip directly to content
Britt Stikvoort
 
  • Suppleant, Utbildningsutskottet, samhällsvetenskapliga fakulteten

  • Ledamot, Humanistiska och samhällsvetenskapliga doktorandutskottet (HSDU)

All appointments

Position Committee/board Term of office Mandate
Suppleant Utbildningsutskottet, samhällsvetenskapliga fakulteten 2018-08-07 to 2019-08-07 Samhällsvetenskapliga doktorandrådet (SDR)
Ledamot Humanistiska och samhällsvetenskapliga doktorandutskottet (HSDU) 2018-08-07 to 2019-08-07 Samhällsvetenskapliga doktorandrådet (SDR)