Skip directly to content

Current officers

Britt Stikvoort

All appointments

Position Committee/boardsort descending Term of office Mandate
Ledamot Humanistiska och samhällsvetenskapliga doktorandutskottet (HSDU) 2018-08-07 to 2019-08-07 Samhällsvetenskapliga doktorandrådet (SDR)
Suppleant Utbildningsutskottet, samhällsvetenskapliga fakulteten 2018-08-07 to 2019-08-07 Samhällsvetenskapliga doktorandrådet (SDR)