Skip directly to content
Christin Mays

All appointments

Position Committee/board Term of office Mandate
Informationsansvarig Medicinska doktorandrådet (MDR) 2015-07-01 to 2016-06-30 Medicinska doktorandrådet (MDR)
Ledamot Utbildningsvetenskapliga doktorandrådet (UDR) 2015-09-02 to 2016-03-31 Utbildningsvetenskapliga doktorandrådet (UDR)
Ordförande Doktorandnämnden (DN) 2015-07-01 to 2015-08-26 Doktorandnämnden (DN)
Ledamot Rektors ledningsråd (RL) 2015-07-01 to 2015-08-26 Doktorandnämnden (DN)
Ledamot Universitetets stipendienämnd 2015-07-01 to 2015-08-26 Doktorandnämnden (DN)
Ledamot Arbetsutskottet (DN-AU) 2015-07-01 to 2015-08-26 Doktorandnämnden (DN)