Skip directly to content
Emil Melander

All appointments

Position Committee/board Term of office Mandate
Ledamot Centrum för ämnesdidaktisk forskning (MINT) 2015-07-01 to 2016-06-30 Teknisk-naturvetenskapliga doktorandrådet (TNDR)
Ledamot Centrum för ämnesdidaktisk forskning (MINT) 2014-07-01 to 2015-06-30 Teknisk-naturvetenskapliga doktorandrådet (TNDR)