Skip directly to content
Hazhar Ghaderi

All appointments

Position Committee/board Term of office Mandate
Ledamot Akademiska senaten 2015-07-01 to 2016-06-30 Doktorandnämnden (DN)
Ledamot Doktorandnämnden (DN) 2015-07-01 to 2016-06-30 Teknisk-naturvetenskapliga doktorandrådet (TNDR)
Ledamot Nämnden för antagning av excellenta lärare, teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 2014-07-01 to 2015-06-30 Teknisk-naturvetenskapliga doktorandrådet (TNDR)
Ledamot Forskarutbildningsnämnden, teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 2014-07-01 to 2015-06-30 Teknisk-naturvetenskapliga doktorandrådet (TNDR)
Ledamot Docenturnämnden, teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 2014-07-01 to 2015-06-30 Teknisk-naturvetenskapliga doktorandrådet (TNDR)
Ledamot Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens jämställdhetsutskott 2014-07-01 to 2015-06-30 Teknisk-naturvetenskapliga doktorandrådet (TNDR)