Skip directly to content
Isis Lindfeldt
 
  • Ledamot, Rekryteringsgruppen för professorer och forskarassistenter, samhällsvetenskapliga fakulteten

All appointments

Position Committee/board Term of office Mandate
Ledamot Rekryteringsgruppen för professorer och forskarassistenter, samhällsvetenskapliga fakulteten 2018-08-07 to 2019-08-07 Samhällsvetenskapliga doktorandrådet (SDR)