Skip directly to content
Jakob Spiegelberg
 
  • Ordförande, Teknisk-naturvetenskapliga doktorandrådet (TNDR)

  • Ledamot, Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden

  • Ledamot, Centrum för interdisciplinär matematik (CIM)

All appointments

Position Committee/board Term of office Mandate
Ordförande Teknisk-naturvetenskapliga doktorandrådet (TNDR) 2017-07-01 to 2018-06-30 Teknisk-naturvetenskapliga doktorandrådet (TNDR)
Ledamot Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2017-07-01 to 2018-06-30 Teknisk-naturvetenskapliga doktorandrådet (TNDR)
Ledamot Centrum för interdisciplinär matematik (CIM) 2017-07-01 to 2018-06-30 Teknisk-naturvetenskapliga doktorandrådet (TNDR)
Socialt ansvarig Teknisk-naturvetenskapliga doktorandrådet (TNDR) 2016-07-01 to 2017-06-30 Teknisk-naturvetenskapliga doktorandrådet (TNDR)
Ledamot Centrum för interdisciplinär matematik (CIM) 2016-07-01 to 2017-06-30 Teknisk-naturvetenskapliga doktorandrådet (TNDR)