Skip directly to content
Kristina von Hausswolff
 
  • Ledamot, Forskarutbildningsnämnden, teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

  • Ledamot, Centrum för ämnesdidaktisk forskning (MINT)

All appointments

Position Committee/board Term of office Mandate
Ledamot Forskarutbildningsnämnden, teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 2017-07-01 to 2018-06-30 Teknisk-naturvetenskapliga doktorandrådet (TNDR)
Ledamot Centrum för ämnesdidaktisk forskning (MINT) 2017-07-01 to 2018-06-30 Teknisk-naturvetenskapliga doktorandrådet (TNDR)
Ledamot Akademiska senaten 2016-10-10 to 2017-06-30 Doktorandnämnden (DN)