Skip directly to content
Lina Åhlfeldt
 
  • Ledamot - Member, Teologiska doktorandrådet (TDR)

  • Ordförande - Chairperson, Humanistiska och samhällsvetenskapliga doktorandutskottet (HSDU)

All appointments

Position Committee/board Term of office Mandate
Ledamot - Member Teologiska doktorandrådet (TDR) 2020-07-01 to 2021-06-30 Teologiska doktorandrådet (TDR)
Ordförande - Chairperson Humanistiska och samhällsvetenskapliga doktorandutskottet (HSDU) 2020-07-01 to 2021-06-30 Teologiska doktorandrådet (TDR)