Skip directly to content
Maja Lundqvist
 
  • Ledamot, Nämnden för dekanus strategiska medel, samhällsvetenskapliga fakulteten

All appointments

Position Committee/board Term of office Mandate
Ledamot Nämnden för dekanus strategiska medel, samhällsvetenskapliga fakulteten 2018-08-07 to 2019-08-07 Samhällsvetenskapliga doktorandrådet (SDR)