Skip directly to content
Nicklas Neuman

All appointments

Position Committee/board Term of office Mandate
Ledamot Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2015-07-01 to 2016-06-30 Samhällsvetenskapliga doktorandrådet (SDR)
Ledamot Rekryteringsgruppen för professorer och forskarassistenter, samhällsvetenskapliga fakulteten 2014-07-01 to 2015-06-30 Samhällsvetenskapliga doktorandrådet (SDR)
Suppleant Humanistiska och samhällsvetenskapliga doktorandutskottet (HSDU) 2014-07-01 to 2015-06-30 Samhällsvetenskapliga doktorandrådet (SDR)
Ledamot Samhällsvetenskapliga fakultetens stipendiekommitté 2014-07-01 to 2015-06-30 Samhällsvetenskapliga doktorandrådet (SDR)