Skip directly to content
Olle Nolgård
 
  • Ledamot - Member, Humanistiska och samhällsvetenskapliga doktorandutskottet (HSDU)

All appointments

Position Committee/board Term of office Mandate
Ledamot - Member Humanistiska och samhällsvetenskapliga doktorandutskottet (HSDU) 2020-07-01 to 2021-06-30 Utbildningsvetenskapliga doktorandrådet (UDR)