Skip directly to content
Philip Creswell

All appointments

Position Committee/board Term of office Mandate
Sekreterare - Secretary Samhällsvetenskapliga doktorandrådet (SDR) 2015-07-01 to 2016-06-30 Samhällsvetenskapliga doktorandrådet (SDR)
Suppleant - Substitute Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2015-07-01 to 2016-06-30 Samhällsvetenskapliga doktorandrådet (SDR)
Ledamot - Member Rådet för lika villkor 2015-07-01 to 2015-10-15 Doktorandnämnden (DN)
Ledamot - Member Rådet för lika villkor 2014-07-01 to 2015-06-30 Doktorandnämnden (DN)