Skip directly to content
Sara Bolin

All appointments

Position Committee/board Term of office Mandate
Ledamot Medicinska forskarutbildningskommittén 2015-07-01 to 2016-06-30 Medicinska doktorandrådet (MDR)
Kassör Medicinska doktorandrådet (MDR) 2014-07-01 to 2015-06-30 Medicinska doktorandrådet (MDR)
Ledamot Medicinska forskarutbildningskommittén 2014-07-01 to 2015-06-30 Medicinska doktorandrådet (MDR)