Skip directly to content
Sofia Lindgren

All appointments

Position Committee/board Term of office Mandate
Suppleant Doktorandnämnden (DN) 2013-07-01 to 2014-06-30 Utbildningsvetenskapliga doktorandrådet (UDR)