Skip directly to content
Sofia Nordling

All appointments

Position Committee/board Term of office Mandate
Ledamot Rekryteringsgruppen, medicinska fakulteten 2015-07-01 to 2016-06-30 Medicinska doktorandrådet (MDR)
Vice ordförande Medicinska doktorandrådet (MDR) 2014-07-01 to 2015-06-30 Medicinska doktorandrådet (MDR)
Ledamot Rekryteringsgruppen, medicinska fakulteten 2014-07-01 to 2015-06-30 Medicinska doktorandrådet (MDR)
Ledamot UUs samverkansreferensgrupp 2014-07-01 to 2015-06-30 Doktorandnämnden (DN)