Skip directly to content
Stina Lundberg

All appointments

Position Committee/board Term of office Mandate
Ledamot - Member Forskarutbildningskommittén, farmaceutiska fakulteten 2018-07-01 to 2019-06-30 Farmacevtiska doktorandrådet (FDR)
Vice ordförande - Vice-Chairperson Farmacevtiska doktorandrådet (FDR) 2018-07-01 to 2019-06-30 Farmacevtiska doktorandrådet (FDR)
Vice ordförande Farmacevtiska doktorandrådet (FDR) 2017-07-01 to 2018-06-30 Farmacevtiska doktorandrådet (FDR)
Ledamot - Member Forskarutbildningskommittén, farmaceutiska fakulteten 2017-07-01 to 2018-06-30 Farmacevtiska doktorandrådet (FDR)
Kassör Farmacevtiska doktorandrådet (FDR) 2016-07-01 to 2017-06-30
Kassör Farmacevtiska doktorandrådet (FDR) 2016-07-01 to 2017-06-30 FDRs valberedning (FDR-VAL)
Kassör Farmacevtiska doktorandrådet (FDR) 2016-07-01 to 2017-06-30 Farmacevtiska doktorandrådet (FDR)
Ledamot - Member Farmacevtiska doktorandrådet (FDR) 2015-09-15 to 2016-06-30 Farmacevtiska doktorandrådet (FDR)
Ledamot - Member STURE (studentrekrytingskommitté) 2015-09-15 to 2016-06-30 Farmacevtiska doktorandrådet (FDR)