Skip directly to content
Susan Schaftenaar

All appointments

Position Committee/board Term of office Mandate
Ledamot Rekryteringsgruppen för lektorer, samhällsvetenskapliga fakulteten 2018-08-07 to 2019-08-07 Samhällsvetenskapliga doktorandrådet (SDR)