Skip directly to content
Vakant

All appointments

Position Committee/board Term of office Mandate
Ledamot Humanistiska doktorandrådet (HDR) 2017-09-21 Humanistiska doktorandrådet (HDR)
Ledamot Akademiska senaten 2016-07-01 to 2017-06-30 Doktorandnämnden (DN)
Klubbmästare Doktorandnämnden (DN) 2016-07-01 to 2017-06-30 Doktorandnämnden (DN)
Ledamot Doktorandnämnden (DN) 2016-07-01 to 2017-06-30 Humanistiska doktorandrådet (HDR)
Suppleant Kvalitetsrådet 2016-07-01 to 2017-06-30 Doktorandnämnden (DN)
Suppleant Rådet för lika villkor 2016-07-01 to 2017-06-30 Doktorandnämnden (DN)
Suppleant Doktorandnämnden (DN) 2016-07-01 to 2017-06-30 Medicinska doktorandrådet (MDR)
Suppleant Doktorandnämnden (DN) 2016-07-01 to 2017-06-30 Humanistiska doktorandrådet (HDR)
Vice ordförande Akademiska senaten 2016-07-01 to 2016-10-26 Doktorandnämnden (DN)
Sekreterare Teknisk-naturvetenskapliga doktorandrådet (TNDR) 2015-07-01 to 2016-06-30 Teknisk-naturvetenskapliga doktorandrådet (TNDR)
Ledamot Centrum för teknik- och vetenskapsstudier (STS) 2015-07-01 to 2016-06-30 Doktorandnämnden (DN)
Ledamot Medicinska kommittén 2015-07-01 to 2016-06-30 Medicinska doktorandrådet (MDR)
Ledamot Styrgrupp Rudbeck 2015-07-01 to 2016-06-30 Medicinska doktorandrådet (MDR)
Sekreterare Humanistiska och samhällsvetenskapliga doktorandutskottet (HSDU) 2014-09-01 to 2015-08-31 Humanistiska och samhällsvetenskapliga doktorandutskottet (HSDU)
Kassör Humanistiska och samhällsvetenskapliga doktorandutskottet (HSDU) 2014-09-01 to 2015-08-31 Humanistiska och samhällsvetenskapliga doktorandutskottet (HSDU)
Ledamot Bibliotekssamverkan S 2014-09-01 to 2015-08-31 Humanistiska och samhällsvetenskapliga doktorandutskottet (HSDU)
Ledamot Universitetets stipendienämnd 2014-07-01 to 2015-06-30 Doktorandnämnden (DN)
Suppleant Historisk-filosofiska fakultetens rekryteringsgrupp 2014-07-01 to 2015-06-30 Humanistiska doktorandrådet (HDR)
Suppleant FUGA 2014-07-01 to 2015-06-30 Humanistiska doktorandrådet (HDR)
Ledamot Språkvetenskapliga fakultetens stipendienämnd 2014-07-01 to 2015-06-30 Humanistiska doktorandrådet (HDR)
Suppleant Humanistiska och samhällsvetenskapliga doktorandutskottet (HSDU) 2014-07-01 to 2015-06-30 Humanistiska doktorandrådet (HDR)
Ledamot Språkvetenskapliga fakultetens SALT-grupp 2014-07-01 to 2015-06-30 Humanistiska doktorandrådet (HDR)
Ledamot Historisk-filosofiska fakultetens SALT-grupp 2014-07-01 to 2015-06-30 Humanistiska doktorandrådet (HDR)
Ledamot Styrgrupp Rudbeck 2014-07-01 to 2015-06-30 Medicinska doktorandrådet (MDR)
Ledamot Centrum för forskning om funktionshinder 2013-07-01 to 2014-06-30 Doktorandnämnden (DN)