Skip directly to content
Viktor Granvald

All appointments

Position Committee/board Term of office Mandate
Ordförande SDRs valberedning (SDR-VAL) 2015-09-05 to 2016-09-05 Samhällsvetenskapliga doktorandrådet (SDR)
Suppleant Doktorandnämnden (DN) 2014-07-01 to 2015-06-30 Samhällsvetenskapliga doktorandrådet (SDR)
Vice ordförande Samhällsvetenskapliga doktorandrådet (SDR) 2014-07-01 to 2015-06-30 Samhällsvetenskapliga doktorandrådet (SDR)
Suppleant Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2014-07-01 to 2015-06-30 Samhällsvetenskapliga doktorandrådet (SDR)