Skip directly to content
Yunchen Sun

All appointments

Position Committee/board Term of office Mandate
Ledamot Doktorandnämnden (DN) 2018-08-07 to 2019-08-07 Samhällsvetenskapliga doktorandrådet (SDR)
Sekreterare Samhällsvetenskapliga doktorandrådet (SDR) 2018-08-07 to 2019-08-07 Samhällsvetenskapliga doktorandrådet (SDR)