Skip directly to content
Zahedeh Bashardanesh

All appointments

Position Committee/board Term of office Mandate
Ledamot Centrum för interdisciplinär matematik (CIM) 2015-07-01 to 2016-06-30 Teknisk-naturvetenskapliga doktorandrådet (TNDR)
Socialt ansvarig Teknisk-naturvetenskapliga doktorandrådet (TNDR) 2015-07-01 to 2016-06-30 Teknisk-naturvetenskapliga doktorandrådet (TNDR)